CASE

de Rolf groep

Resultaten

  • Maatwerk oplossing in samenwerking
  • Korte lijnen, snel schakelen, direct contact bedrijfsarts
  • Halvering verzuimkosten

Maatwerkoplossing

We werken nu ruim 3 jaar samen met de Rolf groep in Ochten. Omdat we maatwerk leveren is het aan het begin van een nieuwe samenwerking altijd even ‘investeren’ over en weer om de juiste balans te vinden in de samenwerking. 

Waar sommige opdrachtgevers volledig ontzorgd willen worden heeft de Rolf groep er heel bewust voor gekozen om ook een deel van de verzuimbegeleiding in eigen hand te houden. Wel zocht men hierbij een intensieve samenwerking met een vast team van bedrijfsarts en casemanager. Korte lijnen, snel kunnen schakelen en zo nodig direct contact kunnen hebben met de bedrijfsarts zijn daarin belangrijke punten voor de Rolf groep. 

In goed onderling overleg hebben we hierin een juiste modus gevonden. Deze enigszins beperkte maar toch intensieve samenwerking v.w.b. verzuimbegeleiding heeft geresulteerd in een behoorlijke afname van het verzuimpercentage waardoor de verzuimkosten bijna zijn gehalveerd.

Heb je een vraag of wil je graag met ons in contact komen?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.