IVACLAIM

In 2010 heeft Camace haar WIA dienstverlening onder het label Ivaclaim in de markt gebracht. Ivaclaim richt zich met name op het herzien van lopende 80-100% WGA dossiers naar IVA en op bezwaar- en beroepsprocedures. Op zeer succesvolle wijze heeft Ivaclaim voor verzekeraars en werkgevers schadelastbeperking en schadelastbeheersing gerealiseerd. Tot eind derde kwartaal 2014 werden honderden dossiers aan Ivaclaim toevertrouwd. Inzake het omzetten van 80-100% WGA naar IVA wist Ivaclaim het ongekend hoge succespercentage van 74% te realiseren.

Ondanks het feit, dat het label Ivaclaim met succesvolle schadelastbeheersing geassocieerd wordt, hebben wij besloten dit merk uit de markt te halen. We hebben namelijk gemerkt, dat de naam Ivaclaim ook een negatieve associatie op kan roepen. Binnen het UWV leidt deze naam soms tot extra weerstand, terwijl werknemers de naam interpreteren in die zin dat wij ons uitsluitend op IVA richten, terwijl voor die werknemers die weer arbeidsvermogen hebben, wij ze juist ondersteunen bij hun re-integratie. Met ingang van 01-01-2015 wordt het label Ivaclaim uit de markt gehaald. Onze uiterst succesvolle aanpak van de WIA-problematiek wordt gecontinueerd vanuit Camace.