werknemers

Onze werkwijze

Wij werken als arts-gemachtigde voor werkgevers en verzekeraars. Op verzoek van onze opdrachtgevers wordt u uitgenodigd voor een gesprek met één van onze artsen. Veelal gaat het hierbij om de beoordeling van uw arbeidsvermogen in relatie tot uw WGA uitkering. De arts zal zich een beeld vormen van uw belastbaarheid. Naast het gesprek met u wordt hierbij ook gebruik gemaakt van andere gegevens zoals uw UWV dossier en informatie van uw behandelaars. Dit soort informatie kunnen wij alleen met uw toestemming inwinnen. Bij aanvang van het gesprek ontvangt u uitleg over de mogelijke uitkomsten van onze beoordeling en de consequenties hiervan. Uiteindelijk wordt een advies aan de opdrachtgever geschreven. Indien u het op prijs stelt kunt u als eerste kennis nemen van dit advies.

Voor de gesprekken met onze artsen maken wij gebruik van diverse kantoorlocaties in heel Nederland. U wordt hierover in de uitnodigingsbrief geïnformeerd

Privacy

Wij houden ons strikt aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij uitsluitend informatie over u inwinnen, nadat u ons daartoe gemachtigd heeft. Maar ook dat wij geen medische informatie van u aan derden zullen verstrekken. Indien gewenst kunt u van alle rapportages met betrekking tot uw dossier een eerste inzage recht krijgen.

Klachten

Wij proberen zo zorgvuldig en transparant mogelijk te werken, met respect voor alle partijen. Mocht u van mening zijn dat er in onze dienstverlening iets niet goed gegaan is, dan vernemen wij dat graag van u.

Contact

Ons secretariaat is op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 0318 – 508 202.

Indien u op enig moment met een arts van Camace wenst te overleggen dan kan dat altijd.