Over Camace

Camace is opgericht in 2001, vanuit de gedachte dat casemanagement gedreven verzuimbegeleiding dé manier is om schadelastbeperking te realiseren voor werkgevers.

Onder casemanagement gedreven verzuimbegeleiding verstaan wij dat vanuit de werkgeversrol een goed opgeleide casemanager de regie voert over het gehele verzuimproces en de daarop acterende partijen aanstuurt en faciliteert. Een belangrijke partij in het verzuimproces is natuurlijk de bedrijfsarts. Deze dient o.a. te beschikken over actuele kennis van de sociale zekerheid, verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingskaders. Daarnaast dient de bedrijfsarts mee te werken aan het model van casemanagement gedreven verzuimbegeleiding.

In de loop der jaren is gebleken dat deze wijze van verzuimbegeleiding uitermate succesvol is. Bij onze opdrachtgevers hebben wij de schadelast inzake arbeidsongeschiktheid fors weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

De dagelijkse leiding van Camace berust bij Rob Bakkenes, arbo arts, en Maria van den Brink, geregistreerd casemanager. 

 

Tot 2012 was Rob Bakkenes werkzaam als geregistreerd bedrijfsarts. De laatste jaren is hij met name werkzaam als arts gemachtigde voor verzekeraars en werkgevers inzake bezwaar-beroep – en WGA-procedures. Daarnaast houdt hij zich nog regelmatig bezig met verzuimbegeleiding gedurende de wachttijd voor de WIA. Sinds 2004 is Maria van den Brink werkzaam als geregistreerd casemanager. Haar HR achtergrond in combinatie met haar actuele kennis van sociale zekerheid heeft geresulteerd in het uitvoeren van talloze, succesvolle, beleidsmatige en projectmatige opdrachten binnen het domein van de sociale zekerheid.