Over Camace

Casemanagement gedreven verzuimbegeleiding is dé manier
om schadelastbeperking te realiseren

Over Camace

Camace is opgericht in 2001, vanuit de gedachte dat casemanagement gedreven verzuimbegeleiding dé manier is om schadelastbeperking te realiseren.

Als onafhankelijk adviseur op het terrein van arbo en sociale zekerheid ondersteunen wij werkgevers en werknemers bij het realiseren van een gezonde en duurzame arbeidsrelatie. 

De dagelijkse leiding van Camace berust bij Rob Bakkenes, arbo arts, en Maria van den Brink, geregistreerd casemanager.

Rob Bakkenes

Tot 2012 was Rob Bakkenes werkzaam als geregistreerd bedrijfsarts. De laatste jaren is hij met name werkzaam als arts gemachtigde voor verzekeraars en werkgevers inzake bezwaar-beroep – en WGA-procedures.

Daarnaast houdt hij zich nog regelmatig bezig met verzuimbegeleiding gedurende de wachttijd voor de WIA.

Maria van den Brink

Sinds 2004 is Maria van den Brink werkzaam als geregistreerd casemanager.

Haar HR achtergrond in combinatie met haar actuele kennis van sociale zekerheid heeft geresulteerd in het uitvoeren van talloze, succesvolle, beleidsmatige en projectmatige opdrachten binnen het domein van de sociale zekerheid.

Partnership

Partnership is het sleutelwoord in onze dienstverlening. Alleen in gezamenlijkheid kan vorm en inhoud gegeven worden aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid in de arbeidssetting.

Wij denken actief mee, nemen initiatief en delen onze kennis. Ons doel zal altijd zijn om het kennisniveau van onze opdrachtgevers en onze partners te verhogen.

In dat kader besteden onze professionals relatief veel tijd aan uitleg van de complexe sociale zekerheid, zo organiseren wij bijvoorbeeld expert workshops voor onze collega professionals.