WIA

Eindelijk een adequate ondersteuning voor uw WIA management, totaal en modulair inzetbaar.

Camace ondersteunt werkgevers en verzekeraars bij het inrichten en uitvoeren van het WIA-management. Met onze unieke werkwijze bereiken we optimaal resultaat.

Hiervoor hebben we een aantal diensten en producten ontwikkeld. Hiermee bieden wij opdrachtgevers de mogelijkheid hun WIA management te optimaliseren. Ons vertrekpunt is de WIA beoordeling van het UWV, van daaruit wordt begeleiding van de WGA-gerechtigde ingezet, met als doel werkhervatting of IVA realisatie. Dat deze begeleiding vanuit de medische context plaatsvindt is niet alleen logisch maar ook succesvoller dan iedere andere aanpak.

Dit realiseren we jaarlijks voor onze opdrachtgevers

10 - 10 %
gemiddelde besparing aan ziektekosten
0 jaar
kortere ziekteduur
0
nog een statistiek

Onze WIA diensten

WIA begeleiding

Wij ondersteunen bij de inrichting en uitvoering van het WIA management. Enerzijds als sparringpartner voor de inrichting van het beleid en anderzijds voor een gedeeltelijke of volledige uitvoering van dit beleid.

Bezwaar & Beroep

Middels een bezwaarprocedure, ingezet door de werkgever, ontvangen wij het UWV dossier. Indien uit dit dossier blijkt dat de beoordeling niet adequaat werd uitgevoerd zal een bezwaarschrift ingediend worden.

Schadelast beheersing

Voor zowel publiek verzekerden als voor eigenrisicodragers controleren wij de juistheid van de toegerekende schade en de hoogte van de bijbehorende premie. 

Detachering

Wij detacheren WIA casemanagers voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise willen inhuren.

Deze opdrachtgevers ondersteunen wij met WIA management

Voorbeeldcases

Het belang van het (h)erkennen van autisme

  • IVA toekenning
  • Financiële verhoging naar 75% voor betrokkene
  • Gerealiseerde besparing van  € 151.177,-

de Rolf groep

  • Maatwerk oplossing in samenwerking
  • Korte lijnen, snel schakelen, direct contact bedrijfsarts
  • Halvering verzuimkosten

Waarom Camace de juiste keuze is

1/4

Jarenlange ervaring, sinds 2001 uw partner in sociale zekerheid

Camace is uw dienstverlener op het gebied van schadelastbeperking en schadelastbeheersing. Door onze methode van casemanagement gedreven verzuimbelegeiding hebben we voor onze opdrachtgevers de schadelast flink weten terug te brengen en beheersbaar gekregen.

2/4

Een team van specialisten staat voor u klaar

Ons professionele team van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen, juristen en procesbegeleiders ondersteunt zowel (middel)grote werkgevers, als verzekeraars en assurantietussenpersonen.

Wij geloven in vakmensen. Wij investeren aantoonbaar in de ontwikkeling van onze medewerkers. Wij selecteren op ontwikkelingsbehoefte en de wens tot kennisverrijking.

3/4

Privacy als uitgangspunt

Camace acht het van groot belang dat op een veilige en verantwoorde wijze omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan.

4/4

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Camace acht het van groot belang dat op een veilige en verantwoorde wijze omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de AVG is vastgelegd hoe organisaties met persoonsgegevens om dienen te gaan.

Plan direct een afspraak