Verzekeraars

Camace werkt voor meerdere verzekeraars
en assurantie tussenpersonen.

Verzekeraars

In de afgelopen drie jaar heeft Camace voor meerdere verzekeraars en assurantie tussenpersonen werkzaamheden verricht.

Het gaat hierbij om bezwaar en beroep inzake de einde wachttijd toekenning, overgang LGU naar LAU en beoordeling van lopende WGA dossiers.

Einde wachttijd toekenning / overgang LGU naar LAU

In deze situaties treedt Camace op als arts gemachtigde namens de werkgever/verzekeraar en maakt bezwaar tegen de uitgebrachte beslissing.

Op grond van de daarop ontvangen informatie van het UWV wordt bepaald of het indienen van bezwaargronden aan de orde is. Indien dit niet het geval is wordt op deze wijze informatie verworven waarmee sturing op het lopende WGA dossier mogelijk wordt.

U moet hierbij denken aan het monitoren van de door het UWV geïndiceerde therapeutische mogelijkheden en het sturen op de door het UWV geïndiceerde datum voor herbeoordeling.

Lopende WGA dossiers

Bij lopende WGA dossiers geeft Camace een beoordeling teneinde vast te stelen of er inmiddels sprake is van duurzame volledige arbeidsongeschiktheid.

Indien dit aan de orde is wordt vervolgens een herzieningsverzoek naar IVA opgesteld, waarin zowel op basis van medische, therapeutische, arbeidsdeskundige als ook eventuele juridische argumenten onderbouwd wordt waarom IVA aan de orde is.

Daar waar we herziening naar IVA lopende de WGA geïndiceerd achten realiseren wij met deze werkwijze in 75% van de gevallen toekenning van een IVA uitkering.

Heeft u belangstelling
of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.