Werkgevers

Als werkgever draagt u 12 jaar het financiële risico
als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

Werkgevers

Camace beperkt de schadelast van arbeidsongeschiktheid middels casemanagement gedreven verzuimbegeleiding. Daarbij begeleidt een goed opgeleide casemanager het gehele verzuimproces. 

Daarnaast zorgt Camace voor de inzet van kundige artsen gedurende de wachttijd voor de WIA en bij de einde wachttijd beoordeling en het daaropvolgende WIA traject.

Casemanagement gedreven verzuimbegeleiding

Een belangrijke partij in het verzuimproces is de bedrijfsarts. Deze beschikt over actuele kennis van de sociale zekerheid, verzekeringsgeneeskundige protocollen en beoordelingskaders.

De bedrijfsarts zal altijd op adequate wijze de beperkingen en daarmee de re-integratie mogelijkheden in kaart brengt. 

Door deze manier van werken vind er professioneel dossieropbouw plaats, worden sancties tot een minimum beperkt en zal er een reductie van het verzuimpercentage plaats vinden.

Einde wachttijdbeoordeling en WGA traject

Wanneer een werknemer de wachttijd volmaakt en een WGA beslissing ontvangt wordt standaard namens de werkgever bezwaar gemaakt.

Op basis van informatie van het UWV wordt bepaald of het indienen van bezwaargronden aan de orde is.

Indien dit niet het geval is wordt op deze wijze informatie verworven waarmee sturing op het lopende WGA dossier mogelijk wordt.

Heeft u belangstelling
of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.