WIA management

Samen zoveel mogelijk besparen

Je werknemer is langer dan twee jaar ziek, wat nu? Op dit punt krijgt de werknemer een WIA-keuring bij het UWV en stopt voor jou als werkgever de loondoorbetaling. Komt je werknemer in de WGA? Dan worden deze kosten nog jarenlang (deels) verhaald op jou als (voormalig) werkgever. Deze kosten wil je natuurlijk zoveel mogelijk beperken.

Voor veel werkgevers is WIA management onbekend terrein. Voor CAMACE gelukkig niet. De beslissing van het UWV is de basis van het WIA-traject. CAMACE checkt of deze (en eventuele daaropvolgende) beslissingen kloppen. Het doel van WIA management is schadelastbeheersing, dus het zoveel mogelijk beperken van de financiële schade. Dit kan door werkhervatting, het realiseren van een IVA-uitkering of het bewerkstelligen van een arbeidsongeschiktheidspercentage tot 35%. Dit bespaart je als werkgever enorm veel kosten.

Kenmerkend CAMACE


Persoonlijk

betrokken team en een vast aanspreekpunt


Expert

jouw gids in WIA-land

Arbodienst én WIA-management

de ideale combinatie

Onze WIA diensten

Bezwaar & Beroep

Is je (ex-)werknemer langer dan 2 jaar ziek? Dan beslist het UWV of de werknemer een uitkering krijgt. Erg belangrijk, want je bijdrage als werkgever is namelijk gebaseerd op de beslissing van het UWV. Maar klopt de beoordeling van het UWV? Dit zoek CAMACE voor je uit aan de hand van het UWV-dossier. Klopt de beslissing niet, dan dient CAMACE een bezwaarschrift voor je in.

 

WIA begeleiding

Tot 10 jaar uitkeringslasten deels doorbetalen voor je zieke (ex-)werknemer? Veel werkgevers weten niet dat dit moet. Kan je deze lasten beperken? Jazeker. Door grondig onderzoek en het ondernemen van de juiste acties, bespaart CAMACE je veel onnodige kosten. Dat klinkt jou als werkgever vast als muziek in de oren.

Schadelast beheersing

Hoe houd je als werkgever de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk? Schadelastbeheersing is het antwoord op deze vraag. In dit proces checkt CAMACE hoe je kosten bespaart aan de hand van preventieve maatregelen, verzuimbegeleiding en het snel ondernemen van actie. Snel aan de slag dus.

Detachering WIA-casemangers

Wil je voor je organisatie een WIA deskundige inhuren? CAMACE detacheert WIA deskundigen voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise nodig hebben. Zo kan je in de betreffende periode optimaal gebruikmaken van de kennis en kunde van de CAMACE-specialisten.

Deze opdrachtgevers ondersteunen wij met WIA management

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.