WIA management

Is een werknemer langer dan 2 jaar ziek? Ook dan heb je nog verantwoordelijkheden als (voormalig) werkgever. Wat veel werkgevers niet weten, is dat je nog tot 10 jaar lang deels de premie van de WGA-uitkering van een arbeidsongeschikte (ex)-werknemer betaalt. Deze kosten kunnen flink oplopen. En nee, hierbij maakt het geen verschil of de betreffende werknemer 1 dag of 20 jaar bij jou in dienst was.

Dankzij gericht WIA management beperk je deze kosten voor jou als werkgever. Dit kan door bezwaar aan te tekenen, het dossier bij UWV grondig door te spitten op mogelijke onjuistheden en schadelastbeheersing. Niet jouw tak van sport? De specialisten van CAMACE staan voor je klaar. Want CAMACE biedt naast arbodienstverlening ook WIA management. Ideaal, want op deze manier helpen de artsen en WIA casemanagers je ook na de eerste 2 ziektejaren gericht bij ziekteverzuim onder je personeel.

Onze WIA diensten

1/4

Bezwaar en Beroep

Als een werknemer ziek wordt en niet meer kan werken, moet je dit melden bij het UWV. Het UWV beoordeelt na de eerste 2 ziektejaren of de werknemer een uitkering krijgt. Dit is belangrijk voor jou als werkgever, omdat je bijdrage gebaseerd is op de beslissing van het UWV. Soms komt het voor dat je het als werkgever niet eens bent met de beslissing van het UWV. In dat geval kan je als werkgever een bezwaarprocedure starten.

CAMACE helpt je hierbij. Door het UWV-dossier op alle aspecten te controleren, weet je als werkgever of de beoordeling eerlijk en juist is gedaan. Is dit niet het geval, dan dient CAMACE een bezwaarschrift voor je in. Klopt de beslissing en heb je geen reden om een bezwaarschrift in te dienen? Dan krijg je van CAMACE advies over wat je verder nog kan doen om de kosten te beperken. Ook bij de vervolgacties staat CAMACE voor jou als werkgever klaar.

2/4

WIA begeleiding

Ook na 2 jaar komt er voor jou als werkgever veel kijken bij een zieke (ex-)werknemer. Denk aan beslissingen van het UWV, einde wachttijd beoordeling, loonsancties en herbeoordelingen. Hoe vind je hierin je weg? Want als werkgever heb je belang bij de UWV beoordelingen, maar dit geldt ook voor de betreffende werknemer en verzekeraars.

Dit zijn de vier mogelijke scenario’s waarmee je te maken krijgt na de eerste 2 ziektejaren

  • Tot 35% arbeidsongeschikt
    In deze situatie ontvangt de werknemer geen uitkering en worden er geen kosten doorbelast aan je bedrijf. Let op: gaat de betreffende werknemer weer deels aan de slag (binnen de oude werkzaamheden, zonder vernieuwd arbeidscontract) en valt deze binnen 5 jaar weer uit met dezelfde klachten? Dan betaal je mogelijk wel kosten.
  • Tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt (WGA)
    Is dit van toepassing, dan krijgt de werknemer een uitkering. Tot maximaal 10 jaar worden de kosten van deze uitkering deels bij jou als werkgever in rekening gebracht. Dit gebeurt via de WGA gedifferentieerde premie.
  • Tussen de 80% en 100% arbeidsongeschikt (WGA)     Ook in deze omstandigheden ontvangt de werknemer een uitkering. Hierbij geldt hetzelfde als bij de vorige optie. Namelijk dat je de kosten (deels) tot 10 jaar via de WGA gedifferentieerde premie betaalt.
  • Tussen de 80% en de 100% arbeidsongeschikt (IVA)     De werknemer heeft recht op een uitkering. De kosten van deze uitkering worden niet bij jou als werkgever in rekening gebracht.

Je begrijpt: het doel van WIA management is
werkhervatting of het realiseren van een IVA-uitkering. Dit bespaart je als werkgever enorm veel kosten. 

Hoe draagt CAMACE hieraan bij?

De experts van CAMACE hebben nauw contact met de werknemer, het UWV en andere betrokken partijen. Aandacht voor en actieve begeleiding van de WIA gerechtigde leidt namelijk tot meer inzetbaarheid en optimale benutting van de restverdiencapaciteit. Ook haal je betere resultaten als je efficiënt communiceert met het UWV.

3/4

Schadelast beheersing

Schadelastbeheersing is een proces waarbij je kijkt hoe je de kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zo laag mogelijk houdt. Denk aan preventieve maatregelen, efficiënte verzuimbegeleiding en snel hulp bieden bij een arbeidsongeval. Het beheersen van de schadelast is positief voor de financiële situatie van je bedrijf.

CAMACE helpt je als werkgever om flink te besparen op de verzuimkosten. Bijvoorbeeld door een analyse van het ziekteverzuim onder je werknemers en het uitwerken van een plan van aanpak (met maatregelen). Ook controleert CAMACE of de hoogte van de verzekeringspremie (of premie via een werkhervattingskas) klopt en overeenkomt met de schade. Ben je verzekerd via een eigen risico? Dan checkt CAMACE of de premienota die je ontvangt van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen).

4/4

Detachering

Wil je voor je organisatie een WIA deskundige inhuren? CAMACE detacheert WIA deskundigen voor opdrachtgevers die tijdelijk (extra) capaciteit of expertise nodig hebben. Zo kan je in de betreffende periode optimaal gebruikmaken van de kennis en kunde van de CAMACE-specialisten.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie?

Neem contact met ons op door een bericht te sturen of te bellen.